فال حافظ

فال حافظ

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع
برکشد آينه از جيب افق چرخ و در آن
در زواياي طربخانه جمشيد فلک
چنگ در غلغله آيد که کجا شد منکر
وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگير
طره شاهد دنيي همه بند است و فريب
عمر خسرو طلب ار نفع جهان مي خواهي
مظهر لطف ازل روشني چشم امل
شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع
بنمايد رخ گيتي به هزاران انواع
ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع
جام در قهقهه آيد که کجا شد مناع
که به هر حالتي اين است بهين اوضاع
عارفان بر سر اين رشته نجويند نزاع
که وجوديست عطابخش کريم نفاع
جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع

تعبیر فال : زندگی دو روز است. دنیا ارزش آن را ندارد که خود را گرفتار آرزوهای بیهوده کنی. دوران ناکامی تو عاقبت به سر خواهد آمد. بخت و اقبال به تو لبخند می زند. غم و اندوه را از وجود خود دور کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای shoom.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:shoom.ir