فال حافظ

فال حافظ

صوفي از پرتو مي راز نهاني دانست
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده
آن شد اکنون که ز ابناي عوام انديشم
دلبر آسايش ما مصلحت وقت نديد
سنگ و گل را کند از يمن نظر لعل و عقيق
اي که از دفتر عقل آيت عشق آموزي
مي بياور که ننازد به گل باغ جهان
حافظ اين گوهر منظوم که از طبع انگيخت
گوهر هر کس از اين لعل تواني دانست
که نه هر کو ورقي خواند معاني دانست
بجز از عشق تو باقي همه فاني دانست
محتسب نيز در اين عيش نهاني دانست
ور نه از جانب ما دل نگراني دانست
هر که قدر نفس باد يماني دانست
ترسم اين نکته به تحقيق نداني دانست
هر که غارتگري باد خزاني دانست
ز اثر تربيت آصف ثاني دانست

تعبیر فال : هر کسی نمی تواند حاجت تو را براورده کند. فقط خداوند است که همه ی نیازمندان به او روی می آورند. عقل و ایمان تو را در رسیدن به مقصد کمک خواهند کرد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای shoom.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:shoom.ir