فال حافظ

فال حافظ

صوفي گلي بچين و مرقع به خار بخش
طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه
زهد گران که شاهد و ساقي نمي خرند
راهم شراب لعل زد اي مير عاشقان
يا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن
اي آن که ره به مشرب مقصود برده اي
شکرانه را که چشم تو روي بتان نديد
ساقي چو شاه نوش کند باده صبوح
وين زهد خشک را به مي خوشگوار بخش
تسبيح و طيلسان به مي و ميگسار بخش
در حلقه چمن به نسيم بهار بخش
خون مرا به چاه زنخدان يار بخش
وين ماجرا به سرو لب جويبار بخش
زين بحر قطره اي به من خاکسار بخش
ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش
گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

تعبیر فال : تزویر و ریا را از خود دور کن. با همه ی مردم صادقانه رفتار کن. غرور و تکبر را رها کن و اشتباهات خود را بپذیر و در رفع آنها بکوش. به زودی به مقصود خود می رسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.